Takvimi Sot  

   
   

2. Duaja pas ezanit

 All-llahumme Rabbe hadhihid-da`vetittaameti ves-salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fadilete veb`athhu mekamen

Mahmudenil-ledhi ve`adteh...

 

" O All-llah, Zot i kësaj thirjeje të plotë dhe namazit që do të fillojë, jepi Muhammedit ndërmjetësim dhe nderim. Ngrite atë në një vend të lavdishëm të cilin e ke premtuar"

   
Copyright © 2013 IKRE-LEXO-LESEN
të gjitha të drejtat e rezervuara