Takvimi Sot  

   
   

Fjala hadith në gjuhën arabe dmth. lajm. Kurse në shkencën e Hadithit fjala hadith ka domethënie të veçant: Atë që Muhameddi a.s. e ka thënë e ka vepruar ose e ka parë dikë, diçka që bën dhe në mënyrë të heshtur e ka lejuar dhe nuk e ka qortuar.

 

 

   
Copyright © 2013 IKRE-LEXO-LESEN
të gjitha të drejtat e rezervuara